Wysiedleni z Francji

Wysiedleni z Francji
Loading the player ...
Full title: Wysiedleni z Francji. Przyjazd Polaków z Francji
Release Date: 1950-01-25
Duration: 01:22
Subject Categories: społeczeństwo
overview
About the film

Powitanie Polaków wysiedlonych z Francji. Przemówienia.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 2
Event: powitanie Polaków wysiedlonych z Francji
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Tele News, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:11Napis: „Wysiedleni z FRANCJI”, w tle tłumy ludzi zgromadzonych na peronie.
00:00:05:18Ludzie machający czapkami w kierunki nadjeżdżającego pociągu.
00:00:16:06Wręczanie kwiatów pasażerom pociągu.
00:00:28:03Powitania na peronie.
00:00:50:12W imieniu Polaków z Francji przemawia Józef Kalita.
00:00:56:21Przemawia Maria Jarochowska.
00:01:07:03Przemawia inwalida wojenny.
00:01:12:09Przemawia delegat związków zawodowych.
00:01:16:18Zebrani śpiewają.
hide tab
reader text

Warszawa zgotowała serdeczne przyjęcie dalszej grupy Polaków, którzy padli ofiarą terrorystycznych represji policji Mocha. Wysiedleni byli członkami demokratycznych organizacji polskich we Francji, gdzie spędzili wiele lat swego życia. Niemal wszyscy brali udział we francuskim ruchu oporu. Naród polski serdecznie wita swych synów, którym za pot i krew burżuazja francuska zapłaciła najczarniejszą niewdzięcznością. Wśród wysiedlonych są inwalidzi wojenni. Piętnując haniebne praktyki władz francuskich, naród polski wyraża niezłomną wiarę, że bohaterski lud francuski zmusi antypolskiej nagonki do opamiętania.

hide tab