Rocznicowy znaczek Wiosny Ludów

Rocznicowy znaczek Wiosny Ludów
Loading the player ...
Full title: Produkcja znaczka pocztowego w rocznicę Wiosny Ludów
Release Date: 1948-03-04
Subject Categories: kultura i sztuka
overview
About the film

Rysowanie znaczka pocztowego. Klisza znaczka. Maszyna rotacyjna.

Director of Photography: N. Berger
Subject Number: 3
Object: Ministerstwo Poczt i Telegrafów
Event: produkcja znaczka rocznicowego "Wiosna Ludów"
Time: 1948
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:14Mężczyzna rysujący projekt znaczka pocztowego.
00:00:04:07Na znaczku widnieje robotnik rozrywający kajdany, napis: "Wiosna Ludów. 1948-1948" oraz kwota: "15 zł".
00:00:14:00Składanie klisz ze znaczkami.
00:00:21:10Walec rotacyjny. Pracownik przy maszynie.
00:00:27:12Gotowe szpalty znaczków.
hide tab
reader text

Z okazji stulecia Wiosny Ludów wydany został specjalny znaczek pocztowy. Jesteśmy w pracowni graficznej Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Symboliczny rysunek przedstawia robotnika zrywającego kajdany.
Z klisz sporządza się matrycę, którą nakłada się na walce maszyny rotacyjnej. Znaczki te przypomną światu historyczne tradycje naszej demokracji.

hide tab