Cementownie wykonały plan 3-letni

Cementownie wykonały plan 3-letni
Loading the player ...
Full title: Cementownie wykonały plan 3-letni
Release Date: 1949-10-20
Duration: 01:18
overview
About the film

Wydobycie wapnia w kamieniołomach. Wypalanie wapnia na klinkier w piecach obrotowych.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Adam Galis
Director of Photography: Antoni Makarewicz
Subject Number: 2
Object: Cementownia "Groszowice"
Time: 1949
Place: Groszowice
Foreign Exchange: Actualités Françaises
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Cementownie wykonały PLAN 3-LETNI".
00:00:04:12Kamieniołomy. Wydobycie wapnia.
00:00:35:18Cementownia. Obrotowe piece cementowe.
00:01:11:14Gotowy cement.
hide tab
reader text

Przemysł cementowy również zameldował o przedterminowym wykonaniu planu 3 letniego i zobowiązał się przekroczyć go o 760 tysięcy ton. Przodująca cementownia w Groszowicach na ziemiach zachodnich jest drugą co do wielkości w Polsce. Wapień z kamieniołomu idzie do wielkich pieców obrotowych. Płonący miał wdmuchany do pieca przetwarza wapień na klinkier. Z młyna sypie się gotowy cement. Mamy go pod dostatkiem w kraju. o nasz cement dobijają się klienci z Afryki, Ameryki Południowej i Indii.

hide tab
comment

Autorzy Planu 3-letniego m.in. wybitny przedwojenny profesor ekonomista Czesław Bobrowski, i zasłużony budowniczy międzywojennej Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski, zakładali odbudowę kraju, rekonstrukcję gospodarki i powrócenie dochodów do poziomu sprzed wojny. Dzięki wielkiemu społecznemu entuzjazmowi, w tym powszechnym zobowiązaniom produkcyjnym, przyjęty na lata 1947-1949 Plan 3-letni udało się zrealizować dwa miesiące przed terminem. Do najważniejszych osiągnięć należało m.in. zagospodarowanie Ziem Zachodnich, odbudowa portów, transportu kolejowego i np. uruchomienie produkcji traktorów w Ursusie. Stopniowo zniesiono reglamentację żywności, rozpoczęto inwestycje w budownictwo mieszkaniowe. Odwiedzona przez PKF cementownia Groszowice w Opolu była istotnym ogniwem w procesie odbudowy. Swoją produkcję rozpoczęła jeszcze w XIX wieku. (MKC)

hide tab