Marszałek Rokossowski w Warszawie

Marszałek Rokossowski w Warszawie
Loading the player ...
Full title: Marszałek Rokossowski w Warszawie
Release Date: 1949-03-02
overview
About the film

Dworzec Główny w Warszawie. Marszałek Konstanty Rokossowski wysiada z pociągu. Michał Rola-Żymierski wita marszałka. Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie. Marszałek Konstanty Rokossowski składa wieniec pod pomnikiem. Wieńce pod pomnikiem Teatr Polski - akademia. Przemówienie marszałka Michała Roli-Żymierskiego. Bolesław Bierut i J. Cyrankiewicz w loży. Oklaski. Napis: "Armia Radziecka, wyzwoliciel Polski, obrońca".

Supervisor: Olga Borzechowa
Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 3
Person: Michał Rola-Żymierski (Naczelny Dowódca Wojska Polskiego i minister obrony narodowej), Marian Spychalski (szef Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP, minister obrony narodowej PRL, Marszałek Polski), Konstanty Rokossowski (Marszałek Polski oraz Marszałek Związku Radzieckiego, wicepremier PRL, minister obrony narodowej PRL), Hilary Minc (minister przemysłu, minister przemysłu i handlu, wicepremier ds. gospodarczych), Bolesław Bierut (prezydent RP, przewodniczący KC PZPR, premier PRL), Józef Cyrankiewicz (premier RP i PRL)
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Marszałek ROKOSSOWSKI w Warszawie".
00:00:06:04Uroczyste powitanie Marszałka na stacji kolejowej.
00:00:09:21Michał Rola-Żymierski wita Konstantego Rokossowskiego.
00:00:31:03Złożenie kwiatów pod pomnikiem Braterstwa Broni w Warszawie.
00:01:06:06Uroczysta akademia w Teatrze Polskim.
00:01:17:00Józef Cyrankiewicz i Bolesław Bierut.
hide tab
reader text

W Dniu Armii Radzieckiej przybył do Warszawy gość Wojska Polskiego, marszałek Związku Radzieckiego Konstanty Rokossowski. Na dworcu Głównym w Warszawie dostojnego gościa przywitał marszałek Żymierski, generalicja oraz przedstawiciele rządu i społeczeństwa. Bohater walk pod Moskwą i Stalingradem, dowódca wojsk Frontu Białoruskiego, które odegrały decydującą rolę w wyzwoleniu Polski, złożył hołd żołnierzom radzieckim i polskim poległym w walkach o nasz kraj. Wieczorem marszałek Rokossowski przybył na uroczystą akademię w Teatrze Polskim. W przemówieniu swym marszałek Żymierski powiedział: "Z uczuciem najwyższej sympatii i radości składamy głęboki hołd niezwyciężonej armii wyzwolenia narodów, oswobodzicielce Polski, strażniczce pokoju światowego, i jej genialnemu wodzowi Józefowi Stalinowi".

hide tab
comment

Jako wielkie święto przedstawiła kronika przyjazd radzieckiego dowódcy polskiego pochodzenia do Warszawy, celem objęcia faktycznej kontroli nad polską armią. Tymczasem Rokossowski, z namaszczenia Stalina mianowany marszałkiem i ustanowiony w Polsce ministrem obrony narodowej, przez najbliższych kilka lat rozwijać będzie komunistyczny aparat terroru, sowieckiej indoktrynacji w każdej niemal dziedzinie życia społecznego i podsycać zimnowojenne napięcia. Kontrolowane przez niego struktury wojska całkowicie zostaną podporządkowane radzieckim dowódcom, a produkcja przemysłowa zorientowana na wyścig zbrojeń. Z inicjatywy Rokossowskiego, piastującego wiele ważnych funkcji państwowych, rozpoczną się lata stalinowskich represji i aresztowań trwające niemal do Października. Widać, że w roku 1949 polski system informacji jest już zupełnie zniewolony i niezdolny do przytomnej i zdystansowanej oceny sytuacji. Co więcej, wkrótce PKF poświęci marszałkowi Rokossowskiemu swoje ponadplanowe wydanie specjalne.
MKC

hide tab