Dziennikarze zagraniczni w Warszawie

Dziennikarze zagraniczni w Warszawie
Loading the player ...
Full title: Dziennikarze zagraniczni w Warszawie. Zwiedzanie miasta
Release Date: 1945-07-21
Subject Categories: historia
overview
About the film

Dziennikarze chodzą po ulicach i ruinach zniszczonego miasta.

Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 4
Event: przyjazd dziennikarzy zagranicznych do Warszawy
Time: 1945
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:22Dziennikarze zagraniczni na ulicach zniszczonej Warszawy.
00:00:10:15Dziennikarze patrzą na ruiny budynków.
00:00:14:02Zniszczony drapacz chmur w Warszawie.
00:00:18:01Dziennikarze robią notatki i rozmawiają ze sobą.
00:00:26:00Dziennikarze wśród ruin Starego Miasta.
00:00:40:18Dziennikarze fotografują ruiny.
00:00:43:00Dziennikarze robią notatki.
hide tab
reader text

Uznanie Rządu Jedności Narodowej przez wszystkie niemal państwa europejskie i pozaeuropejskie spowodowały dalszy wzrost zainteresowania sprawami polskimi zagranicą. W Polsce bawi obecnie grupa dziennikarzy zagranicznych, licząca 20 osób. W skład wycieczki wchodzą współpracownicy pism angielskich, francuskich i sowieckich. W pierwszych relacjach przesłanych zagranicę drogą radiową dziennikarze opisują ogrom zniszczeń, jakim uległa Warszawa, i wypowiadają się za udzieleniem Polsce jak najdalej idącej pomocy międzynarodowej na cele odbudowy kraju.

hide tab