Wrocławskie uczelnie

Wrocławskie uczelnie
Loading the player ...
overview
About the film

Wrocław, plany ogólne. Gmach uniwersytetu. Studenci z karabinami - straż akademicka. Studenci wchodzą do gmachu politechniki. Wykład prof. Dionizego Smoleńskiego. Zajęcia z prof. Kazimierzem Idaszewskim. Zajęcia z prof. Ludwikiem Hirszfeldem. Prof. Henryk Beck przy stole operacyjnym. Żłobek dla noworodków.

Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 4a
Person: Ludwik Hirszfeld (Lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki - seroantropologii), Dionizy Smoleński (Profesor Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu teorii spalania, materiałów wybuchowych oraz balistyki wewnętrznej), Kazimierz Idaszewski (Specjalista budowy maszyn elektrycznych i elektrochemii, profesor Politechniki Lwowskiej, Śląskiej i Wrocławskiej, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, kierował Katedrami Miernictwa i Maszyn Elektrycznych (1945-1947)), Henryk Beck (Lekarz, żołnierz, artysta), Dionizy Smoleński (profesor Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu teorii spalania, materiałów wybuchowych oraz balistyki wewnętrznej), Ludwik Hirszfeld (lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki - seroantropologii, pierwszy dziekan na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego), Kazimierz Idaszewski (profesor Politechniki Lwowskiej, Śląskiej i Wrocławskiej, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, kierował Katedrami Miernictwa i Maszyn Elektrycznych (1945-1947), specjalista budowy maszyn elektrycznych i elektrochemii), Henryk Beck (lekarz, żołnierz, artysta)
Object: uniwersytet i politechnika we Wrocławiu
Event: Reportaż z życia uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu, reportaż z życia wrocławskich uczelni
Time: 1946-04, 1946-04
Place: Wrocław, Wrocław
Foreign Exchange: Gaumont British, Actualités Françaises, Welt im Film
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:09Front starego gmachu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
00:00:03:09Fragment ulicy.
00:00:06:09Panorama na aleję i gmach Uniwersytetu.
00:00:15:23Dachy budynków.
00:00:18:22Straż akademicka na dziedzińcu uniwersyteckim.
00:00:22:18Studenci wchodzą do gmachu.
00:00:25:01Ujęcie z tyłu - studenci wchodzą do gmachu.
00:00:25:13Politechnika, studenci siedzą w ławkach przed katedrą.
00:00:32:14Wykład - zbliżenie profesora Smoleńskiego.
00:00:36:09Hala maszyn na Politechnice - perspektywa ptasia.
00:00:41:22Wykład w hali maszyn - profesor Idaszewski.
00:00:46:18Zbliżenie twarzy profesora w otoczeniu studentów.
00:00:50:06Studenci robiący notatki.
00:00:54:21Sala Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej.
00:00:57:06Studentki przy mikroskopach.
00:01:02:07Profesor Hirszweld rozmawia ze studentkami.
00:01:05:00Studenci przy mikroskopach robią doświadczenia.
00:01:15:16Widok sali operacyjnej. Studenci zgromadzeni przy stole operacyjnym.
00:01:21:10Profesor Henryk Beck.
00:01:22:05Operujący lekarz i asystentki w maskach.
00:01:27:09Studenci obserwujący operację.
00:01:32:18Zbliżenie twarzy studentów.
00:01:34:16Siostry wiozą korytarzem wózki z noworodkami.
00:01:38:19Niemowlęta leżą w wózkach.
00:01:49:21Pielęgniarki przyglądają się niemowlętom.
00:01:53:14Siostra wyjmuje z wózka niemowlę i bierze je na ręce.
hide tab
reader text

Wrocław, prastara siedziba Piastów Śląskich. Oto budynki uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu. Na dziedzińcu uniwersyteckim pełni służbę straż akademicka zasłużona w dziele zabezpieczenia porządku i dobytku wrocławskich uczelni. Jesteśmy na politechnice. Wykład inżyniera Smoleńskiego. Jest to jeden z najbardziej zasłużonych twórców naszej nowej politechniki. Hala maszyn. Profesor Idaszewski, dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, który pierwszy rozpoczął wykłady na wrocławskiej politechnice. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej uniwersytetu pracuje pod kierownictwem profesora Hirszfelda, dziekana Wydziału Lekarskiego. Klinika ginekologiczna jest jedną z najlepiej wyposażonych klinik w Polsce. Wysłannik Polskiej Kroniki Filmowej utrwalił na taśmie przebieg operacji dokonanej w asyście studentów przez świętej pamięci profesora doktora Henryka Becka, którego niedawny zgon przyniósł nauce polskiej niepowetowaną stratę. Żłobek dla noworodków przy klinice uniwersyteckiej. Ci młodzi Polacy urodzili się już na wolnej ziemi śląskiej. Daj nam Boże takich jak najwięcej.

hide tab