Proces członków NSZ w Łodzi

Proces członków NSZ w Łodzi
Loading the player ...
Full title: Proces Narodowych Sił Zbrojnych w Łodzi
Release Date: 1945-10-11
Subject Categories: historia
overview
About the film

Zeznania oskarżonych, przewód sądowy, wyroki.

Director of Photography: Antoni Wawrzyniak
Subject Number: 3
Person: Alfred Janowski (sędzia wojskowy)
Event: proces członków NSZ-owskiej organizacji
Time: 1945-10
Place: Łódź
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:12Sala sądowa, stół, sędziowie wojskowi.
00:00:04:14Oskarżeni.
00:00:13:03Stół sędziowski.
00:00:23:15Oskarżony Marian Grabski "Spec".
00:00:31:14Oskarżony Jerzy Maik "Jurek".
00:00:33:12Oskarżony Jerzy Walaszczuk "Postrach".
00:00:42:18Sala sądowa.
00:00:56:06Fragment zeznania Maika.
00:02:08:01Fragmenty zeznania Walaszczuka
00:02:27:12Fragmenty zeznania Grabskiego "Spec"
00:02:41:09Zespół sędziowski odczytuje wyrok.
00:02:46:22Oskarżeni słuchają wyroku.
hide tab
reader text

W Łodzi odbył się proces członków NSZ-owskiej bandy "Błyskawica", którzy dokonali morderstw na osobach małżonków Zakrzewskich, nauczyciela Barczyńskiego i członka samopomocy chłopskiej Górniaka. Herszt bandy Marian Grabski, pseudonim organizacyjny "Spec". "Spec" był organizatorem skrytobójczych morderstw, egzekucji dokonywał na podstawie wyroków śmierci otrzymywanych za pośrednictwem łączniczki Heleny Wardal, pseudonim "Ramzesowa". Jerzy Maik, pseudonim "Jurek". Jerzy Walaszczyk, pseudonim "Postrach o niebieskich oczach". Młodociani mordercy pozostający pod kierownictwem "Speca". Oskarżeni przyznali się do zarzucanych im zbrodni. Publikujemy fragmenty rozprawy utrwalone na taśmie dźwiękowej. Fragment zeznań oskarżonego Maika, który opowiada szczegóły zamordowania małżonków Zakrzewskich. Opowiadanie o zamordowaniu nauczyciela Barczyńskiego. Ten Jurek, który trzy razy strzelał do leżącego w łóżku nauczyciela, to właśnie "Postrach o niebieskich oczach", Walaszczyk, który potwierdza zeznania swego wspólnika. Kierownikiem tych wszystkich akcji był Grabski. Na pytanie, czy powodem zamordowania nauczyciela było jego nastawienie demokratyczne, Grabski odpowiedział. Najwyższy sąd wojskowy pod przewodnictwem majora Janowskiego skazał 5 morderców rodziny robotniczej, nauczyciela i działacza ludowego na karę śmierci przez rozstrzelanie. Pozostali oskarżeni otrzymali kary więzienia od lat 5 do 10.

hide tab