podobne do: Pafagowcy zobowi��zaniami czcz�� 60-lecie urodzin Bieruta