podobne do: Poświęcenie kopca ku czci Piłsudskiego