similar to: Otwarcie Mi��dzynarodowej Wystawy Turystycznej w Poznaniu