similar to: Zako��czenie rajdu powietrznego ma��ej Ententy i Polski