similar to: Stado lwów w warszawskim ogrodzie zoologicznym