similar to: Monachium. Alegoryczny poch��d ilustruj��cy rozw��j sztuki niemieckiej