similar to: Restauracja cyfrowa filmu „Lotna” Andrzeja Wajdy