similar to: Uroczysto���� po��wi��cenia fregaty ���Dar Pomorza