similar to: Jeste��my po stronie patriot��w niemieckich