similar to: 12 czerwca 1951 r. ruszy��a stalownia Huty Cz��stochowa