similar to: Rozdanie nagr��d za wyr����nione scenariusze do filmu o Chopinie