similar to: Na placu Bankowym stanie pomnik Feliksa Dzier��y��skiego