similar to: ZSRR. Nowy typ samolotu pasa��erskiego