similar to: Na Ziemiach Odzyskanych. Fabryka obrabiarek