similar to: Warszawa. Pogrzeb lotnik��w oraz powsta��c��w