similar to: Poświęcenie kopca ku czci Piłsudskiego