similar to: Wr��czenie list��w uwierzytelniaj��cych prezydentowi