similar to: ���Niech no tylko zakwitn�� jab��onie���