similar to: ZSRR. Dzień lotnictwa i wizyta szacha perskiego