similar to: Międzynarodowe Zawody Gordon Bennetta w Warszawie