similar to: Uroczystości z okazji 14 rocznicy wyzwolenia Wilna