12 czerwca 1951 r. ruszyła stalownia Huty Częstochowa

12 czerwca 1951 r. ruszyła stalownia Huty Częstochowa
Loading the player ...
Tytuł pełny: 12 czerwca 1951 r. ruszyła stalownia Huty Częstochowa. Uruchomienie stalowni w Hucie Częstochowa
Data wydania: 1951-06-12
Czas trwania: 03:56
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie, gospodarka
opis filmu
O filmie

Robotnicy podczas budowy stalowni w Hucie Częstochowa. Pierwszy wsad. Przemawia premier Cyrankiewicz. Spust surówki.

Numer tematu: 1-2
Osoba: Józef Cyrankiewicz (premier), Stefan Macht (brukarz), Józef Sowa (majster)
Zdarzenie: uroczyste uruchomienie stalowni w Hucie Częstochowa
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Częstochowa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:05Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 25/51”.
00:00:17:12Napis: „12 czerwca 1951r. ruszyła stalownia huty »Częstochowa«”, w tle Huta Częstochowa.
00:00:23:03Robotnicy pracujący na terenie huty.
00:00:43:05Afisz z napisem: „42 dni wcześniej uruchomimy stalownię”.
00:00:56:05Majster Józef Sowa, inżynierowie i technicy podczas omawiania planów budowy stalowni.
00:01:08:19Budowniczowie stalowni podczas pracy.
00:01:20:09Inżynier Czechowicz, dyrektor huty, brygadzista Wojtasik w trakcie rozmowy.
00:01:32:23Załoga brukarza Stefana Machta układa kostkę w stalowni.
00:02:01:08Pierwszy wsad.
00:02:12:05Premier Cyrankiewicz na uroczystości uruchomienia stalowni w Hucie Częstochowa.
00:02:24:16Przemawia Józef Cyrankiewicz: „Przybyliśmy tu, przedstawiciele kierownictwa waszej partii i waszego rządu, by powiedzieć wam, towarzysze i obywatele, jak bardzo cała Polska ceni...”.
00:03:12:13Premier Cyrankiewicz przebija kanał spustowy.
00:03:17:12Spust surówki.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Huta Częstochowa. Jeden z gigantycznych obiektów planu sześcioletniego. Toczy się tu zacięta, pełna poświęcenia walka całej załogi robotników, inżynierów, techników o przedterminowe uruchomienie nowej, wielkiej stalowni. Stal decyduje o dalszym rozwoju naszego budownictwa. Stal decyduje o szybszym uprzemysłowieniu Polski. Stali potrzeba na traktory i samochody, na drogi żelazne i mosty, na dźwigary nowych, wspaniałych budowli. Codziennie na każdym odcinku ustala się plan batalii. Majster Józef Sowa, inż. Mikulski, brygadzista Brener, majster Mazur, wszyscy budowniczowie stalowni żyją jedną myślą – piece muszą zapłonąć jak najszybciej. Potężny wysiłek woli łamie wszystkie trudności. Dyrektor huty inż. Czechowicz, brygadzista Wojtasik, wszyscy hutnicy liczą dni, które dzielą ich od wielkiego wydarzenia. Brukarz Stefan Macht i jego towarzysze wykonują ostatnie prace. Doświadczeni wytapiacze z Huty Bankowa utrzymują temperaturę uruchomionych pieców. Pierwszy wsad! 12 czerwca, dzień wielkiego zwycięstwa budowniczych nowej huty w Częstochowie. Na uroczystość uruchomienia stalowni przybyli członkowie rządu i biura politycznego KC PZPR. Do bohaterskiej załogi przemówił premier Józef Cyrankiewicz. Godzina 11. Pierwszy spust prowadzą piecowi Piotrowski i Kocimski. Premier Cyrankiewicz przebija kanał spustowy. 40 dni przed terminem ruszyła nowa stalownia. W tym wielkim dniu prezydent Bierut nadesłał list do budowniczych Częstochowy: „Wasz zapał, wasze sukcesy, budowniczowie nowej huty częstochowskiej, budzą uczucia dumy w sercu każdego Polaka, każdego patrioty”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę