Obóz instruktorów ZHP

Obóz instruktorów ZHP
Loading the player ...
Tytuł pełny: Obóz instruktorów ZHP w Lidzbarku
Data wydania: 1950-08-15
Czas trwania: 01:53
Kategorie tematyczne: organizacje młodzieżowe
opis filmu
O filmie

Młodzież wybiegająca z namiotów. Apel. Harcerze w sali robót ręcznych. Nauka tańca. Wieczorna pogadanka przy lampie.

Lektor: T. Nowicki
Numer tematu: 5
Osoba: Irena Dyktówna (instruktorka tańca)
Zdarzenie: instruktorzy harcerstwa na obozie szkoleniowym
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Lidzbark
Wymiana zagraniczna: Belgia, Tele News, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:13Napis: „Obóz instruktorów Z.H.P.”, w tle młodzież wybiegająca z namiotów.
00:00:15:12Sygnalista wzywa harcerzy na zbiórkę.
00:00:23:20Harcerze na porannym apelu.
00:00:40:10Harcerze w sali robót ręcznych.
00:01:04:10Figurki z kartofli.
00:01:31:22Instruktorka tańca podczas pokazu.
00:01:44:00Wieczorna pogadanka przy lampie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Związku Harcerstwa Polskiego w Lidzbarku zorganizowany został kurs dla 1500 przewodników i wychowawców drużyn harcerskich. Podczas porannego apelu odczytane zostaje zobowiązanie podjęte przez słuchaczy dla uczczenia Krajowego Kongresu Pokoju. Obok pracy nad podniesieniem poziomu ideologicznego uczestnicy poświecą część wolnych godzin na pracę społeczną wśród mieszkańców Lidzbarka.
W sali robót ręcznych przyszli wychowawcy sami bawią się znakomicie. Tu nabierają wprawy w modelarstwie, przygotowują pomoce szkolne.
Nie, tu nie chodzi o obieranie kartofli. Tu kartofel zamienia się w najróżniejsze dziwa. Okazuje się, że kartofel to wspaniały materiał niedoceniony przez dorosłych artystów plastyków. Młodzi artyści trzymają rękę na pulsie życia, wyrzeźbili z kartofli traktory, a nawet stonkę ziemniaczaną.
Instruktorka Irena Dyktówna pokazuje, jak należy krzesać hołubce według wszelkich prawideł sztuki tanecznej.
A wieczorem w świetle ogniska i latarni pogadanka o przyszłej pięknej pracy nad wychowaniem nowego człowieka.

zwiń zakładkę
komentarz

Masową kuźnią propagandystów musiał być ten przygotowany dla 1500 uczestników kurs wychowawców Związku Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami organizacją adresowaną do dzieci poniżej 15 roku życia mieli kierować aktywiści ze Związku Młodzieży Polskiej. Instruktorów było potrzebnych wielu, gdyż w pierwszej połowie dekady harcerzy szybko przybywało – od 300 000 członków do miliona. Komuniści mieli jasno określony cel: pracą nad utrwaleniem powojennego porządku politycznego chcieli „wychować nowego człowieka” i – jak słychać w komentarzu – wcale się z tym zamiarem nie kryli. Aby ten cel osiągnąć, musieli objąć ideologiczną indoktrynacją jak najszersze grupy młodzieży. ZHP, zgodnie z wydanym właśnie nowym prawem harcerskim, miał przygotowywać swoich członków do pracy w ZMP i stawał się przybudówką tej organizacji. Naczelne hasło brzmiało: „W pracy, nauce i walce – czuwaj”. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę