W rocznicę Lenino

W rocznicę Lenino
Loading the player ...
Tytuł pełny: Piąta rocznica Lenino w Krakowie. Marszałek Żymierski w Krakowie
Data wydania: 1948-10-20
Data realizacji zdjęć: 1948
Czas trwania: 0:01:16
Kategorie tematyczne: wydarzenia
opis filmu
O filmie

Zgromadzeni na krakowskim Rynku. Michał Żymierski wręcza sztandary jednostkom wojska. Maszerują poczty sztandarowe. Rynek - panorama. Marszałek Żymierski idzie z grupą dzieci. Tłum przed blokami oddawanymi do użytku.

Numer tematu: 3-4
Osoba: Michał Rola-Żymierski (marszałek, naczelny dowódca Wojska Polskiego, minister obrony narodowej)
Obiekt: Rynek Główny, Sukiennice
Czas akcji: 1948
Miejsce akcji: Kraków
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:22Napis: W rocznicę LENINO
00:00:04:17Ludzie zebrani na krakowskim Rynku w celu uczczenia piątej rocznicy bitwy pod Lenino.
00:00:06:00Tłumy zebrane na Rynku.
00:00:14:14Wojsko i ludzie, którzy przybyli do Krakowa.
00:00:19:08Marszałek Żymierski dekoruje sztandar.
00:00:23:13Żołnierze trzymają sztandary.
00:00:26:23Wojskowi maszerują przed zgromadzonymi na Rynku ludźmi.
00:00:35:12Żołnierze wraz z sztandarem.
00:00:38:02Wojsko i ludzie znajdujących się na krakowskim Rynku.
00:00:45:04Żymierski maszeruje w towarzystwie dzieci ubranych w stroje ludowe.
00:00:48:20Widok na bloki mieszkaniowe oraz mieszkańców Krakowa.
00:00:54:11Marszałek przemawia do zebranych ludzi.
00:01:05:18Tłumy przybyłe na Rynek w Krakowie.
00:01:10:02Kopiec Krakusa.
00:01:12:03Kopiec oraz zgromadzeni ludzie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W piątą rocznicę historycznej bitwy pod Lenino na krakowskim Rynku zebrały się tłumy ludności. Na uroczystości przybył marszałek Żymierski. W dniu tym jednostki wojskowe stacjonujące w Krakowie otrzymały od mieszkańców miasta sztandary. Formacje te uczestniczyły we wszystkich wielkich bitwach, jakie od Wisły do Łaby stoczyła 1 Armia u boku sprzymierzonej Armii Radzieckiej. W uznaniu zasług marszałek Żymierski udekorował sztandary Pomorskiej Dywizji Piechoty i Batalionu Saperów Krzyżem Grunwaldu i Krzyżem Virtuti Militari. Podczas pobytu w Krakowie marszałek wziął udział w przekazaniu robotnikom dwóch bloków Związkowego Osiedla Mieszkaniowego. W przemówieniu swym marszałek zaznaczył, że uroczystości krakowskie są jeszcze jedną manifestacją wierności i zupełnego oddania wojska interesom polskiego ludu pracującego, walczącego o socjalizm.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę