similar to: Mi��dzynarodowe zawody kolarskie w Cyrku Warszawskim