similar to: ��wi��to m��odzie��y. Ku czci kr��lewicza rumu��skiego