similar to: Fabryka Warszawskiej Sp����ki Akcyjnej Budowy Parowoz��w