similar to: Uroczysto��ci w Krakowie w rocznic�� zwyci��stwa pod Grunwaldem