similar to: Antonin Zapotocky Prezydentem Czechosłowacji