similar to: Ofiarn�� prac�� czcimy pami���� J��zefa Stalina