similar to: Delegacja rz��du w��gierskiego w Warszawie