similar to: Czechosłowacja. Pielgrzymka na Świętą Górę