similar to: Na Dolnym ��l��sku. Koksownia w Wa��brzychu