similar to: Centralna Szkoła Oficerów Politycznych