similar to: Wręczenie listów uwierzytelniających prezydentowi