similar to: Bierut przyjmuje listy uwierzytelniaj��ce