similar to: Tresura ps��w przeznaczonych do pracy w wojsku