similar to: 20 rocznica odzyskania niepodleg��o��ci