similar to: W krajach pokojowego budownictwa. Węgry