1 Maja. Milejów

1 Maja. Milejów
Loading the player ...
Full title: 1 Maja. Milejów
Release Date: 1951-05-03
Duration: 01:48
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Mieszkańcy wsi Milejów uczestniczący w pochodzie pierwszomajowym. W pochodzie idzie młodzież ZSL i ZMP. W pochodzie idzie młodzież z ludowych zespołów sportowych. W pochodzie jadą traktory.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: J. Pollock
Subject Number: 8-9
Event: pochód pierwszomajowy w Milejowie
Time: 1951
Place: Milejów
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:19Napis: "MILEJÓW", w tle przedstawiciele władz na trybunie honorowej we wsi Milejów.
00:00:06:09Pochód pierwszomajowy ludności wsi Milejów.
00:00:25:14Młodzież ZSL i ZMP uczestnicząca w pochodzie.
00:00:40:07W pochodzie idzie młodzież ludowych zespołów sportowych.
00:00:52:05Listonosze wiejscy na rowerach.
00:01:20:21Jadące traktory.
00:01:40:06Jadący mężczyźni na koniach.
hide tab
reader text

Sztandary Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej otwierają pochód we wsi Milejów w powiecie lubelskim. Idą członkowie spółdzielni produkcyjnej „Iskra”. Związku Samopomocy Chłopskiej i Ligi Kobiet. Idą członkowie ZSL i ZMP. Młodzież z 12 gminnych szkół podstawowych. Ludowe zespoły sportowe. Listonosze wiejscy. Defiluje nowa polska wieś. Z wiekowego zacofania, z odwiecznej chłopskiej biedy, z głodu przednówków, ze stulecia nędzy i poniżenia do jasnych dni, do nowego, szczęśliwego życia. Niech żyje sojusz robotniczo-chłopski!

hide tab