Miliony złotych dla rozwoju sił Polski

Miliony złotych dla rozwoju sił Polski
Loading the player ...
Full title: Miliony złotych dla rozwoju sił Polski. Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski
Release Date: 1951-06-27
Duration: 03:34
Subject Categories: budownictwo, gospodarka
overview
About the film

Działacz w podkoszulku przemawia podczas wiecu w Nowej Hucie. Tłum robotników podpisuje dokument. Maszynistka lokomotywy podpisuje dokument. Napis na kominie stalowni w Częstochowie: „Pożyczka buduje”. Hutnicy podpisują dokument pożyczki. Wiec w Lublinie i działacz przemawiający z trybuny. Robotnicy podpisujący dokumenty. Robotnicy Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu podpisują się pod pożyczką. Podpisują robotnicy na placu budowy MDM. Rolnicy podpisujący dokumenty w polu. Rolniczka przekazuje pieniądze urzędnikowi. Pracownicy PGR podpisują dokument. Plakat: „Plan 6-letni – siła i dobrobyt Polski”. Transparent na budynku POM: „Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski to szybszy wzrost przemysłu i rolnictwa na naszych Ziemiach Zachodnich”. Pracownicy POM podpisują dokument. Rzemieślnicy podpisują dokumenty w punkcie subskrypcji. Aleksander Zelwerowicz i Bogdan Korzeniewski oraz aktorzy podpisują dokument pożyczki. Podpisują stoczniowcy przy statku w doku, podpisują marynarze na „Darze Pomorza”.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 1-10
Person: Hanna Skarżanka (aktorka), Aleksander Zelwerowicz (aktor), Bohdan Korzeniewski (reżyser), Ryszarda Hanin (aktorka)
Object: Huta Częstochowa, żaglowiec „Dar Pomorza”, Lubelska Fabryka Samochodów Ciężarowych, Teatr Kameralny w Warszawie, Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie
Event: ludzie podpisują się pod Narodową Pożyczką Rozwoju Sił Polski
Time: 1951
Place: Częstochowa, Kraków, Lublin, Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:08Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 27/51”.
00:00:17:16Napis: „Miliony złotych dla rozwoju sił Polski”, Ludzie na wiecu.
00:00:23:16Działacz w podkoszulku przemawia podczas wiecu w Nowej Hucie.
00:00:25:19Tłum robotników podpisuje dokument.
00:00:33:04Maszynistka lokomotywy podpisuje dokument.
00:00:43:08Napis na kominie stalowni w Częstochowie: „Pożyczka buduje”.
00:00:46:22Hutnicy podpisują dokument pożyczki.
00:00:52:21Wiec w Lublinie, działacz przemawiający z trybuny.
00:01:01:10Pracownicy zakładu w Lublinie podpisują dokument.
00:01:13:10Pracownicy Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu podpisują się pod pożyczką.
00:01:20:12Robotnicy na placu budowy MDM podpisują dokument.
00:01:37:04Rolnicy podpisujący dokumenty w polu.
00:02:01:05Rolniczka przekazuje pieniądze urzędnikowi.
00:02:10:07Pracownicy PGR podpisują dokument.
00:02:20:16Plakat: „Plan 6-letni – siła i dobrobyt Polski”.
00:02:26:17Transparent na budynku POM: „Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski to szybszy wzrost przemysłu i rolnictwa na naszych Ziemiach Zachodnich”.
00:02:29:19Pracownicy POM podpisują dokument.
00:02:34:04Rzemieślnicy podpisują dokumenty w punkcie subskrypcji.
00:02:46:00Aleksander Zelwerowicz i Bogdan Korzeniewski oraz aktorzy podpisują dokument pożyczki.
00:03:12:01Stoczniowcy przy statku w doku podpisują się pod dokumentem.
00:03:23:12Podpisują marynarze na „Darze Pomorza”.
hide tab
reader text

Rząd ludowy rozpisał Narodową Pożyczkę Rozwoju Sił Polski. Cały naród odpowiedział masowym i manifestacyjnym udziałem w subskrypcji. Była to jeszcze jedna potężna manifestacja patriotyzmu i jedności narodu polskiego. Podpisują pożyczkę budowniczowie największego dzieła naszego planu – budowniczowie Nowej Huty. Hutnicy polscy radośnie święcili niedawno wraz z całą Polską uruchomienie nowej stalowni w Częstochowie. By więcej było stali na fundamenty socjalizmu, po to podpisujemy pożyczkę. Dla robotników największej w Polsce Fabryki Samochodów w Lublinie zrozumiały i bliski jest cel pożyczki. Ci chłopi, którzy na budowie zdobyli zawód i możliwości awansu, wiedzą, że wielkie inwestycje niosą ze sobą nowe życie. Inżynierowie i robotnicy Żerania pożyczają pieniądze, by szybciej rosła ta pierwsza w Polsce Fabryka Samochodów Osobowych. Budowlani stolicy i tu nie dadzą się uprzedzić innym. Załoga MDM raz jeszcze daje przykład ofiarności. Nasze pieniądze pomogą w budowaniu Warszawy, wspanialszej każdego dnia. Jak Polska długa i szeroka podpisują pożyczkę chłopi polscy ze spółdzielni produkcyjnych. Chłopi z gospodarstw indywidualnych. Robotnicy pegeerów – dla każdego z nich plan sześcioletni to rozkwit i dobrobyt wsi, a pożyczka to szybsza realizacja planu sześcioletniego. Za te pieniądze nowe tysiące traktorów da państwo wsi. Powstaną nowe ośrodki maszynowe, niosąc lżejszą, wydajniejszą, lepszą pracę na roli. Do punktów subskrypcji zgłaszają się masowo przedstawiciele rzemiosła i handlu. I oni spełniają swój patriotyczny obowiązek. W niezwykłych warunkach podpisali pożyczkę aktorzy Teatru Kameralnego w Warszawie. Aleksander Zelwerowicz, wielki artysta i wielki patriota, Bogdan Korzeniewski, reżyser, a wraz z nimi cały zespół podpisuje pożyczkę w przerwie między trzecim i czwartym aktem sztuki Żeromskiego „Grzech”. Podpisują z radością i zrozumieniem ci, którzy budują siłę Polski na morzu – robotnicy stoczni i portów polskich. Podpisują młodzi polscy marynarze. By jeszcze szybciej wznosić wspaniałe budowy planu sześcioletniego, by szybciej rosła Polska silna, bogata, szczęśliwa, podpisaliśmy Narodową Pożyczkę Rozwoju Sił Polski.

hide tab