Kongres Związków Zawodowych

Kongres Związków Zawodowych
Loading the player ...
Full title: Kongres Związków Zawodowych
Release Date: 1949-06-09
overview
About the film

Fragment obrad kongresu.

Supervisor: Olga Borzechowa
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek, Karol Szczeciński
Subject Number: 1
Person: Bolesław Bierut (prezydent RP)
Object: Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 24/49".
00:00:19:06Napis: "Kongres ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH".
00:00:25:10Fragment obrad kongresu w budynku Politechniki Warszawskiej.
00:01:00:00Przemówienie Bolesława Bieruta.
hide tab
reader text

W Warszawie obradował drugi po wojnie Kongres Związków Zawodowych. 1800 delegatów reprezentujących trzy i pół milionową masę związkowców radziło nad rolą i zadaniami związków zawodowych w Polsce. W kongresie wzięli udział reprezentanci ruchu związkowego z całego świata. Prezydent Bierut w przemówieniu swym podkreślił, że związki zawodowe winny uświadomić masom wyższość gospodarki uspołecznionej nad gospodarką kapitalistyczną. Każda grupa związkowa musi stać się rzeczywistym, odpowiedzialnym gospodarzem na swoim odcinku pracy. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu obrad kongresu przyniesie specjalne wydanie Polskiej Kroniki Filmowej.

hide tab